Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO DELFINKI.PL

1. Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sklep Internetowy delfinki.pl z siedzibą w Olsztynie (10-176) przy ulicy Bałtyckiej 10 lokal 108, o numerze NIP 716-165-48-97 i REGON 281440008.

Sklep internetowy delfinki.pl szanuje prywatność swoich Klientów. Zasady określone w polityce prywatności wskazują, jakie informacje (umożliwiające osobistą identyfikację) Sklep gromadzi i jak z nich korzysta.
Administrator (Sklep) zgodnie z przysługującymi mu prawami przetwarza dane osobowe swoich Klientów podane w procesie rejestracji (związane z korzystaniem ze Sklepu):
• w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez zamówienia;
• w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego delfinki.pl;
• w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
• jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (w tym przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych), jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak brak zgody na ich przetwarzanie zamyka Sklepowi Internetowemu delfinki.pl możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uniemożliwia Klientowi dokonywania zakupów w Sklepie.

Klient podając swoje dane osobowe do wiadomości Sklepu ma prawo:
• stałego wglądu do nich (poprzez Konto Użytkownika),
• ich aktualizacji i edycji,
• ich usunięcia.

2. Bezpieczeństwo
Sklep Internetowy delfinki.pl gwarantuje swoim Klientom bezpieczeństwo ich danych osobowych, dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, których celem jest zapobiegnięcie ich bezprawnemu przetwarzaniu oraz ich przypadkowej utracie, częściowemu uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoich Klientów, Sklep przypomina:
• odpowiedni wybór hasła do Konta Użytkownika. Sklep zaleca stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter. Nazwy i hasła do Konta Użytkownika nie należy podawać do wiadomości osób trzecich;
• o konieczności wylogowania się ze strony www.delfinki.pl po zakończonej sesji (opcja: Wyloguj). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Sklepu delfinki.pl.

3. Informacje techniczne – pliki cookies
Korzystanie ze Sklepu Internetowego delfinki.pl wiąże się z zapisywaniem na urządzeniu końcowym Klienta niewielkich plików, tak zwanych plików cookie. Są to informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu. Możliwe dzięki nim jest:
• zapamiętanie danych logowania (bez konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła do Konta Użytkownika);
• zapamiętanie towarów dodanych do koszyka (dostosowanie treści do zainteresowań Klienta);
• zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego delfinki.pl (rozwój Sklepu w zgodzie z preferencjami jego Klientów).

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących. Nie można na ich podstawie ustalić tożsamości Klienta. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzenia Klienta, z którego loguje się do Sklepu. Nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Sklep Internetowy delfinki.pl korzysta z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych (pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania lub opuszczenia Sklepu Internetowego delfinki.pl lub zamknięcia przeglądarki) i stałych (przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia).
Sklep Internetowy delfinki.pl wykorzystuje:
• pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego delfinki.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na swoim urządzeniu, Klient nie będzie mógł korzystać ze Sklepu;
• pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
• pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania Klientów ze Sklepu. Brak zapisania tych plików utrudni Sklepowi  dostosowanie oferty i funkcjonalności do oczekiwań Klientów;
• pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika Sklepu. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną mu wyświetlone produkty dostosowane do jego zainteresowań;
• pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona reklama dostosowana do zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana. Pliki te pozwalają również na zmierzenie efektywności reklam;
• pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych Klienta (Facebook, Google+, Pinterest) ze Sklepem.

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej. Wiąże się to jednak z tym, że nie będzie mógł korzystać ze Sklepu.

Sklep Internetowy delfinki.pl stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystuje nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych (połączenia szyfrujące – Certyfikat RapidSSL).

Sklep przechowuje dane osobowe swoich Klientów w bazie danych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych Sklepu posiada jedynie administrator danych Sklepu Internetowego delfinki.pl.

Nagłówek

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij